Samorząd Szkolny ma prawo składania wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Przewodniczący Samorządu Szkolnego

Monika Trela klasa 6a

 Zastępca

Oliwia Salamońska klasa 6b