Dyrektor Szkoły:

mgr Agnieszka Korniluk

tel: 22-7793431 wew. 22

Wicedyrektor:

mgr Olga Bernadzka

tel: 22-7793431 wew. 23