Dyrektor Szkoły:

mgr Olga Bernadzka

tel: 22-7793431 wew. 22

Wicedyrektor:

mgr Alicja Laskus

tel: 22-7793431 wew. 23