Przewodniczący Rady Pedagogicznej:

mgr Olga Bernadzka - Dyrektor Szkoły

 

Członkowie Rady Pedagogicznej:

Alicja Laskus - Wicedyrektor Szkoły

Kamila Bauk

Małgorzata Bondara

Agnieszka Czajkowska

Anna Ćwiklińska

Marzena Grzegrzółka

Bożena Kalmus

Monika Kędzierska

Urszula Król

Anna Kucharska

Barbara Leszczuk

s. Anna Piaskowska

Magda Machcińska

Urszula Miklińska

Paula Paduch

Monika Samczuk

Renata Napieralska

Agnieszka Nogal

Magdalena Kot

Ewa Osińska

Ewa Ossowska

s. Agnieszka Panasko

Hanna Przybysz

Tonia Rogala

Mariola Sitarz

Anna Siwek

Jacek Skrobisz

Katarzyna Szymańska

Anna Trzaskowska

ks. Krzysztof Węglarz

Justyna Woźniak

Edyta Woźniak

Dorota Zedlewska

Marta Nowak

Piotr Seremak

Maciej Pawlik

Damian Kęska

Aneta Sadowska

Sandra Filipek

Przemek Zowczak

Karolina Styburska

Beata Doroz-Stachniak

Aneta Szydłowska

Marzena Trylińska

Marlena Szuba