Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku, Ambasadorska 1, zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie: Remontu posadzek na I i IV holu oraz demontażu paneli ściennych i wykonanie lamperii w miejscu istniejących paneli.


Termin składania ofert do 7.07.2016 do godz. 13.00.

Termin realizacji zamówień 15.08.2016.

Przedmiar robót