ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6w Otwocku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na DOSTAWĘ 10 ton KOKSU PRZEMYSŁOWO-OPAŁOWEGO GRUBEGO gat. II. (minimalna wartość opałowa 27000 kJ/kg)

1. Termin realizacji zamówienia: od 15.01.2019r.-20.01.2019r.

Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie (częściami), zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Minimalne dostawy mogą wynosić 2 tony. Dostawa opału następować będzie po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym, a realizacja dostaw musi nastąpić w ciągu jednego dnia od daty zgłoszenia w godz. 9:00-14:00.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy złej jakości opału (zanieczyszczonego miałem, kamieniem, mokrego, pozostawiającego dużą ilość popiołu itp.) dostawca zabiera taki opał na swój koszt w ciągu 2 dni, lub Zamawiający może zlecić zabranie towaru firmie zastępczej na koszt Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia przy ważeniu dostaw, we wskazanym przez siebie miejscu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wykonawca jest zobowiązany ułatwić to Zamawiającemu.

2. Adres dostawy zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Ambasadorska1; 05-402 Otwock

3. Warunki płatności: przelewem na konto bankowe Dostawcy, w terminie 14 dni na podstawie faktury VAT.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert: do dnia 14.01.2019r. osobiście w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 2

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: DOSTAWĘ 45 ton KOKSU PRZEMYSŁOWO - OPAŁOWEGO GRUBEGO gat. II ( minimalna wartość opałowa 27 000 kJ/kg)

1.Termin realizacji zamówienia: od 18.10.2018r. - 31.12.2018r.
Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie (częściami), zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Minimalne dostawy mogą wynosić 2 tony. Dostawa opału następować będzie po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym, a realizacja dostaw musi nastąpić w ciągu jednego dnia od daty zgłoszenia w godz. 9:00-14:00.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy złej jakości opału (zanieczyszczonego miałem, kamieniem, mokrego, pozostawiającego dużą ilość popiołu itp.) dostawca zabiera taki opał na swój koszt w ciągu 2 dni, lub Zamawiający może zlecić zabranie towaru firmie zastępczej na koszt Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia przy ważeniu dostaw, we wskazanym przez siebie miejscu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wykonawca jest zobowiązany ułatwić to Zamawiającemu.
2. Adres dostawy zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Ambasadorska 1; 05-402 Otwock
3. Warunki płatności: przelewem na konto bankowe Dostawcy, w terminie 14 dni na podstawie faktury VAT.
4. Miejsce, sposób i termin składania ofert: do dnia 16.10.2018 r. osobiście w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na BUDOWIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

  1. Zakres robót:

v  Montaż rur wewnątrz budynku

v  Montaż szafki na zawór odcinający na budynku

v  Wykonanie próby szczelności

v  Zasypanie wykopów z zagęszczeniem terenu

v  Zagospodarowanie placu budowy:

  • Roboty montażowe
  • Prace wykończeniowe-porządkowe

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

2.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2018r.

3. Miejsce wykonania zamówienia: Budynek Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Ambasadorska 1; 05-402 Otwock

4. Warunki płatności: płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim protokolarnym odbiorze PRZELEWEM na podstawie faktury VAT,                          w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: do dnia 25.09.2018 r. osobiście w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku, Ambasadorska 1, zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie: Remontu posadzek na I i IV holu oraz demontażu paneli ściennych i wykonanie lamperii w miejscu istniejących paneli.


Termin składania ofert do 7.07.2016 do godz. 13.00.

Termin realizacji zamówień 15.08.2016.